Need any help? Contact Us

ՀԱՅՈՑ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ.

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ
*Միջնադարյան հայկական աղբյուրներում հայերեն տառերով են նշվել նաև տարե­թվերը: Տոմարական տարբերությունները հաշվի առնելով՝ այդ աղբյուներում վկայված թվականին պետք է գումարել 551: Այսպես՝ «…թուին Հայոց ՈԾԲ. (652 + 551 = 1203)»: Ուրեմն՝ Հայոց ՈԾԲ. թվականը համապատասխանում է մեր կողմից այսօր գործածվող տոմարի 1203 թվականին:
WWW.ARMENIANART.ORG

info@armenianart.org| կազմեց՝ Խ. Հարությունյանը


ГЛАВНАЯ ''АРМЯНСКОЕ ИСКУССТВО'' БИБЛИОТЕКА ГАЛЕРЕЯ ФРЕСКИ ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА О НАС Проекты Ссылки

© 2016-2020 - ArmenianArt.org - авторские права защищены.

ГЛАВНАЯ

“Armenian Art”

БИБЛИОТЕКА

ГАЛЕРЕЯ

ФРЕСКИ

ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

О НАС

ССЫЛКИ

Материалы данного сайта, включая все фотографии, изображения и тексты, могут быть использованы в личных, образовательных и информационных целях с обязательной ссылкой на сайт Armenianаrt.org