Need any help? Contact Us

هدف  تارنما؛  همچنین  ارائه  برنامه های  علمی و فرهنگی می باشد.

برنامه های به شرح زیر  در  صورت  داشتن  حامیان می تواند  محقق  گردد؛  این  برنامه هاتوسط  متخصصین  و  موسسات   به  شرح  زیر  قابل  اجراء  است:

وزارت  فرهنگ  جمهوری  ارمنستان

اداره حفظ  آثار  فرهنگی و تاریخی

مرکز حفظ و نگه داری کتب دست نویس (ماتناداران)  مسروپ ماشتوس

گالری ملی ارمنستان

انستیتوی باستانشناسی  آکادمی علوم جمهوری ارمنستان

مرکز مرمت نقاشی های دیواری ارمنستان در صورت نیازبرنامه های  پیشنهادی را بطور خلاصه به شرح زیر ارائه کرده  و  جزئیات  کاملتر  آنها  را  در  اختیار  حامیان  برنامه ها  قرار  می دهیم:


سالنامه نقاشی های دیواری ارمنی

نقاشی های  دیواری  یکی  از  جنبه های  مهم  هنر  ارمنی  می باشد  که  کمتر  مورد  بررسی  قرار  گرفته  است.  در  مورد  نقاشی های  دیواری  ارمنی  تعدادی  محدود  کتاب  و  مقاله  آن  هم  در  خصوص  موارد  مشخصی  منتشر  گردیده  است.  برای  معرفی  بهتر  این  هنر  پیشنهاد  می گردد تا  اقدام  به  چاپ  یک  یا  دو  سالنامه  نقاشی های  دیواری  ارمنی  گردد  که  در  آنها  مقالات  مختلف؛  تفسیرها؛  مرمت  این  آثار  و  اطلاعات  بسیاری  در  این  زمینه  منتشر  می گردد.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

گالری  ملی ارمنستان

مرکز حفظ  و  نگه داری  کتب  دست نویس (ماتناداران)  مسروپ ماشتوس

مرکز مرمت  نقاشی های  دیواری ارمنستان

هماهنگ کننده : کارن ماطوسیان دکترای تاریخ


(آرشیو گردآوری  بناهائی  که  دارای  نقاشی های  دیواری  می باشند (در ارمنستان و سایر کشورها

به  دلیل  بررسی  ناقص  نقاشی های  دیواری؛  ما  اطلاعات  کاملی  در  مورد  کلیه  بناها  و  کلیساهائی  که  دارای  نقاشی  دیواری  و  همچنین  چه تعداد  از  آنها  تا  به  امروز  حفظ  شده  است  را  نداریم.  در  لیست های  دولتی  مربوط  به  میراث  فرهنگی  غیر منقول؛  فقط  بناهائی  واقع  در  جمهوری  ارمنستان  که  دارای  نقاشی های  دیواری  می باشند  ذکر  شده  است  اما  اینگونه  بناهای  مربوط  به  ارمنیان  در  خارج  از  مرزهای  آن  نیز  وجود  دارد  که  در  این  لیست ها  ذکر  نشده اند.  بنابراین  لازم  است  تا  این  گونه  اطلاعات  در  مرکزی  جمع آوری  گردد  و  برای  تحقق  این  امر  می بایستی  گروهی  از  متخصصان   تشکیل  گردد  تا  در  مرحله  اول  با  تهیه  پرسشنامه هائی  (شامل  توضیح کامل  در  خصوص  بنا؛  مصالح  و  سبک  معماری؛  تاریخ  و  سایر  اطلاعات  در  خصوص  نقاشی های  دیواری  آن؛  تصاویر  قدیمی  و  جدید  آن؛  اطلاعات  در  خصوص  مرمت های  انجام  شده  و  سایر  موارد)  و  با  تکمیل  آنها  تمامی  آثار  مورد  نظر  دارای  شناسنامه  علمی  می گردند.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

اداره  حفظ  و  نگه داری  آثار باستانی  تاریخی  و  فرهنگی

گالری ملی ارمنستان

مرکز مرمت  نقاشی های  دیواری ارمنستان

سازمان  بررسی  معماری  ارمنیان  (RAA )

هماهنگ کننده : هاسمیک گینویان


آرشیو  شمایل و نقاشی های  قدیسان ارمنی در ارمنستان و سایر کشورها

در تاریخ  هنر نقاشی ارمنی  نقاشی های  کلیساها  در  قرون 17 الی 19م  اهمیت خاصی دارند؛  از  زمانی  که  برای  اولین  بار  هنرمند ارمنی  بر  روی  بوم  با  رنگ  روغن  نقاشی  می کند.  با  هدف  اهدای  این  گونه  آثار  به  کلیساها؛  باعث  گردیده  تا   صدها  اثر  بوجود  آید  که  در  حاشیه  تعدادی  از  آنها  نیز  نوشته ای  در  خصوص  نام  نقاش؛  اهدا  کننده؛  نام  کلیسا  و  گاهی  اطلاعات  دیگر  ذکر  شده  است.  آثاری  که  در  مرکز  دینی  اجمیازین  مقدس  و  گالری  ملی  نقاشی  نگه داری  می گردند  مورد  بررسی  قرار  گرفته اند  (هر چند  برای  هر  یک  کاتالوگ های  جداگانه ای  منتشر  نشده  است)  اما  اطلاعاتی  از  اینگونه  آثار  در  کشورهای  دیگر  در  دسترس  نمی باشد (اطلاعات  از  تعدادی  محدود  در  دسترس  می باشد).  بناباین  پیشنهاد  می گردد  تا  آرشیو  شمایل  و  نقاشی های  قدیسان  ارمنی  تشکیل  و  اطلاعات  در  خصوص  کلیه  آثار  در  آن  گردآوری  شود.  برای  اجراء  این  برنامه  می توان  ابتدا  از  برنامه های  کوچک  آغاز  کرد  بطوری  که  اقدام  به  جمع آوری  اطلاعات  از  این  آثار  در  اورشلیم؛  ونیز؛  وین؛  استانبول؛  ایران؛  لبنان  و  سوریه؛  رومانی؛  گرجستان (شامل کلیساها و موزه ها)  کرده  که  در  این  خصوص  امکان  وجود  متخصصین  در  این  مکان ها  وجود  داشته  که  می توانند  به  این  برنامه  کمک  کنند.  در  مرحله  بعدی  کلیه  اطلاعات  در  یک  کاتالوگ  جمع آوری  و  ارائه  می گردد  که  در  آن  اطلاعات  در  خصوص  سبک  هنری  آثار  و  همچنین  توضیح  در  خصوص  نوشته های  یادبود  بر  روی  این  آثار  نیز  خواهد  بود.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

مرکز  دینی  اجمیازین مقدس

گالری ملی نقاشی ارمنستان

کلیه خلیفه گری ها  و  مسئولین دیرهای  مختلف


مراکز کتابت  واقع  در  ارمنستان  غربی  و  کیلیکیه  طی قرون 10 الی 19 م

(آرشیو نقشه و اطلاعات)

در سال های 12-2011 م  با  اختصاص  منابع  مالی  توسط  کمیته دولتی علوم جمهوری ارمنستان  برنامه  "مراکز کتابت  واقع  در  ارمنستان  غربی  و  کیلیکیه  طی قرون 10 الی 15م"  محقق  گردید  که  در  نتیجه  نقشه  مراکز  مربوطه  به  زبان های ارمنی  و  انگلیسی  منتشر  شد  که  در  آن  اطلاعات  هر  مرکز  کتابت  گنجانده  شده  است (نقشه  مربوطه  را  در  بخش نقشه های  این  تارنما  قرار دارد).  این برنامه  نیاز  به  گسترش    از  قرن  15  تا  قرن  19  میلادی  با  معرفی  مراکز  کتابت  را  دارد  که  پس  از  آن  نقشه  و  آرشیو  اطلاعات  تکمیل  می گردد.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

مرکز حفظ  و  نگه داری  کتب  دست نویس (ماتناداران)  مسروپ ماشتوس

هماهنگ کننده :  لوسینه تومانیان تاریخدان


تشکیل  گروه  باستانشناسی  برای  مشخص  کردن  مکان  مرکز  علمی گلادزور

مکان  دقیق  مرکز علمی  گلادزور  یکی از موارد مشخص  نشده  در تاریخ  فرهنگی  ارمنستان می باشد.  تعدادی  از  متخصصین  این  پرسش  را  مورد  بررسی  قرار  داده اند  و  نظریه های  مختلف  در  مورد  مکان  دقیق  مرکز  علمی  گلادزور  ارائه  کرده اند که  هیچکدام  مورد  تائید  قرار  نگرفته  است.  اخیرا  آقای  تیگران مگردیچیان  کتابی  تحت  عنوان  نظریه  جدید در مورد مکان مرکز علمی گلادزور  منتشر  کرده اند  که  براساس  منابع  معرفی  شده  در  کتاب  دیر آغبرس  یا گلادزور  نزدیک  دیر  هرمون  و  در  شمال غرب  آن  قرار  دارد.  اما  دیر  هرمون  نیز  به  عنوان  مکان  کمکی  برای  دانشجویان  گلادزور  استفاده  قرار  گرفته  است.  برای  آشنائی  با  نظریه  ایشان  کافی  است  کتاب  را  مورد  مطالعه  قرار داد   که  برای  علاقه مندان  این  کتاب  در  بخش  کتاب های  این  تارنما  قرار  دارد.  این  نظریه  می تواند  تائید  یا  رد  شود  در  صورتی  که  مکان  مورد  بحث  تحت  کاوش  باستانشناسی  قرار  گیرد؛  بنابراین  نیازمند  یک  گروه  باستانشناسی  می باشد.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

وزارت فرهنگ جمهوری ارمنستان

انستیتوی باستانشناسی آکادمی علوم جمهوری ارمنستان

اداره  حفظ و نگه داری  آثار باستانی  تاریخی  و  فرهنگی

هماهنگ کننده : تیگران مگردیچیان


تشکیل  گروه  باستانشناسی  برای  مشخص  کردن  مکان کلیسای  کاتوغیکه  دیر  هاووس تار  مربوط  به  قرن  11م

دیر هاووس تار (این دیر مابین گارنی و گغارد در ساحل چپ رود آزاد قرار دارد)  از  دیرهای  قدیمی  و  مهم  ارمنستان  می باشد  که  دوره  شکوفائی  آن  بین  قرون  11  الی  14م  می باشد.  بناهای  اصلی  دیر  ویران  می باشند.  طی  بررسی های  کتیبه های  دیر  توسط  گاگیک سرکیسیان  در  دو  دهه  قبل؛  در  بین  ویرانه های  دیر  به  دیواری  برخورده  است  که  مربوط  به  یک  کلیسای  قدیمی  می باشد  که  در این  خصوص  در ماتناداران  دست نویسی  وجود  دارد  که  از  کلیسای  بنا  شده  توسط  حاکم قلعه گغی  با  نام  گئورگ  در  سال  1002م  یاد  می کند  که  او  کلیسائی  با  نام  کاتوغیکه  با  نه  محراب  یاد  می کند  که  دیوار  یافت  شده  احتمالا  مربوط  به  همان  کلیسا  می باشد,  اما  در  حال  حاضر  در  زیر  خاک  مدفون  می باشد  (برای  اطلاعات  بیشتر  رجوع  شود  به  بخش  کتاب های  این تارنما  و  کتاب  دیر هاووس تار به  قلم  کارن ماطوسیان  صفحات 48 و 49). با  انجام  عملیات  خاکبرداری  این  کلیسا  قرن  یازده  میلادی  پیدا  می شود.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

وزارت فرهنگ جمهوری ارمنستان

انستیتوی باستانشناسی آکادمی علوم جمهوری ارمنستان

اداره  حفظ و نگه داری  آثار باستانی  تاریخی  و  فرهنگی

هماهنگ کننده : آرسن هاروطونیان تاریخدان


فیلم های  مستند 7 الی 15  دقیقه ای  در  خصوص  آثار باستانی؛ دیرها  و  کلیساهای  ارمنستان  و  آرتساخ

هر چند  برای  دیرها  و  کلیساهای  معروف  ارمنستان  و  آرتساخ  فیلم  و  گزارش  تلویزیونی  تهیه  شده  است؛  اما  برای  بخش  بزرگی  از  این  آثار  فیلم  تهیه  نشده  است.  با  در  نظر  گرفتن  این  که  نه  تنها  پخش  این  گونه  فیلم ها  به  غیر  از  تلویزیون  می توان  از  طریق  اینترنت  نیز  انجام  داد؛  بنابراین  می بایستی  از  این  امکان  برای  معرفی  فرهنگ  ارمنی  استفاده  کرده  و  مجموعه   فیلم ها  برای  ارائه  بناهای  تاریخی  استفاده  کرد.  فیلم ها  توسط  افراد  متخصص  تهیه  می شوند.

سازمان هائی  که  در  این  خصوص  می توانند  همکاری  کنند  شامل:

کانال تلویزیونی شوغاگات

هماهنگ کننده : کارن ماطوسیان دکترای تاریخ

پیوندها برنامه ها درباره ما فرهنگ نوشتاری نقاشی دیواری تصاویر کتابخانه هنر ارمنی خانه

© 2016 - ArmenianArt.org - حق چاپ محفوظ می باشد.


خانه

هنر ارمنی

کتابخانه

تصاویر

نقاشی دیواری

فرهنگ نوشتاری

درباره ما

برنامه ها

پیوندها

کلیه مطالب شامل تمامی تصاویر؛ نقاشی ها؛ متن ها و غیره می توانند  مورد  استفاده  اشخاص؛  محققین  همچنین  حهت  اطلاع رسانی با ذکر کامل نام

  ArmenianArt.org

  قرار گیرند