Need any help? Contact Us

लेख

अख्तामारचं हस्तलेखन (Scribing) केंद्र,

“एच्मीयाद्झिन” #९, २०१०. – लुसिने तुमान्यान

कोरिव लेखन आणि हस्तलिखित कलाकार तोव्मा मिनासेंट्स,

“एच्मीयाद्झिन” #९, २०११ - लुसिने तुमान्यान

वंशविच्छेद काळातील लिम आणि कटुट्स ख्रिस्ती आश्रम,

“एच्मीयाद्झिन” #४, २०१३.

- लुसिने तुमान्यान

कलाकार मार्कारेचं लघूचित्र ”जेरुसलेम मध्ये प्रवेश”, लरापेर #९, १९८२


- कारेन मातेवोस्यान


अर्मेन घजरयान, कारेन मातेवोस्यान

मरेन कॅथेड्रल ची बांधकाम वैशिष्ट्ये, गवंडीकामाची चिन्हं आणि काही शिलालेख,

इतिहास-भाषाशास्त्रविषयक नियतकालिक, २०१५, क्र. 3

गलाद्झोर विद्यापीठाबद्दल नव्या साक्षी,

इतिहास-भाषाशास्त्र विषयक (Historical-Philological) नियतकालिक, #१, १९८४.

- अर्ताशेस मातेवोस्यान

लाझारियान सेमिनरी मधील प्राचीन हस्तलिखिते,

इतिहास-भाषाशास्त्रविषयक नियतकालिक, #१, १९७२,

- अर्ताशेस मातेवोस्यान

मोरावांक येथील अर्मेनियन स्थापत्यकला आणि मुर्तीकलेची नव्यानी सापडलेली स्मारके.

लराबेर, १९८४, #८,

- मुरात हसातर्यान

अख्तामारच्या झकारयानच्या हस्तलिखितांचा वारसा,

“एच्मीयाद्झिन”, #३, २०११.

- सेदा मानुक्यान

वास्पुराकान येथील कलात्मक स्थित्यंतरे आणि कापादोकिया येथील स्मारकिय रंगचित्रे.

“एच्मीयाद्झिन”, #८, २०११.

- सेदा मानुक्यान

सिरार्पी तेर-नेर्सेसियान

गलाद्झोर विद्यापिठाचे प्रमुख पुरोहित येसाई नचेत्सी यांचं व्यक्तीचित्र.

(फ्रेंचमधुन भाषांतरित)

कारेन मातेवोस्यान

अनी जवळचा आर्द्ज्योआरिच मठ

“एच्मीयाद्झिन”, #६, २०१६.

झारुही होकोब्यान, दाविद-गारेजी

सबेरीबी मठातील अर्मेनियन अख्यायिकांची म्युरल भित्तीचित्रं (१० वं शतक),

अर्मेनियन अभ्यासाचं नियतकालिक, २०१३, क्र.२-

मिशेल बाच्ची

फामागुस्ता येथील अर्मेनियन चर्च आणि त्यातील म्युरल भित्तीकला सजावट: काही बोधचिन्हरुपी टिप्पण्या,

“हास्क” अर्मेनिशास्त्रीय (Armenological) पुनरावलोकन, बेइरुत, २००७-२००८.

मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.