Need any help? Contact Us

“मूर्तीभंजक आणि सुधारकांबद्दल”


- वर्तानेस केर्तोघ (जुन्या अर्मेनियन (गराबार) मध्ये , आणि आधुनिक अर्मेनियन मध्ये सुद्धा)


तबलिसी येथील संत जॉर्ज याचं अर्मेनियन चर्च - भित्तीचित्रांचा जीर्णोद्धार २०१२-२०१५

वास्पुराकानच्या कलात्मक परंपरा आणि कापादोकिया येथील म्युरल रंगकामातील साधर्म्य.


- सेदा मानुक्यान

अनी येथील तिग्रान होनेंट्स मधील भित्तीचित्राखाली दडलेली गुप्त जागा.


- कारेन मातेवोस्यान

Presentation of a book about Dadivank's frescos place in Matenadaran (20. 02. 2018).

मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.