Need any help? Contact Us

अवान येथील द्वैभाषिक शिलालेख आणि त्यात दडलेली सांकेतिक माहिती.

अर्मेनियन मुळाक्षरं –  शास्त्रोक्त अभ्यास आणि त्यांचा अर्मेनियन अंकांशी संबंध

सन ९८१ मध्ये कागदावर लिहिलेली प्राचीन, जुन्या अर्मेनियन भाषेतील हस्तलिखित (मातेनाद्रान/ग्रंथालय, एन २६७९)

अवेत अवेतसीयान: वास्पुराकानच्या सुक्ष्मकलेची अद्वीतीय शैली

मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.