Need any help? Contact Us

ՀԱՅՈՑ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ.

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ
*Միջնադարյան հայկական աղբյուրներում հայերեն տառերով են նշվել նաև տարե­թվերը: Տոմարական տարբերությունները հաշվի առնելով՝ այդ աղբյուներում վկայված թվականին պետք է գումարել 551: Այսպես՝ «…թուին Հայոց ՈԾԲ. (652 + 551 = 1203)»: Ուրեմն՝ Հայոց ՈԾԲ. թվականը համապատասխանում է մեր կողմից այսօր գործածվող տոմարի 1203 թվականին:
WWW.ARMENIANART.ORG

info@armenianart.org| կազմեց՝ Խ. Հարությունյանը


मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.