Need any help? Contact Us

कारेन मातेवोस्यान


कॉरिकसचा इतिहासकार हयतोन आणि त्याचं इतिवृत्त

येरेवान-२०११

कारेन मातेवोस्यान


अनी येथील घरंदाजाच्या इतिहासातून किंवा तीन ग्रीगोर मागिस्त्रोस

येरेवान-२०१५

अर्सेन हरुत्युन्यान

अर्पिने सिमोन्यान


संत अस्त्वात्सात्सिनचं चर्च

«जोरावोर»

येरेवान-२०१६

सॅम्युएल अनेत्सी आणि त्याची धुरा वाहणारे एक घटनाक्रम

कारेन मातेवोस्यान यांची टिका, अभ्यास आणि टिप्पणी

येरेवान-२०१४

कारेन मातेवोस्यान


हावुत्स तार मठ

येरेवान-२०१२

तिग्रान मकरत्च्यान


गलाद्झोर विद्यापीठाच्या स्थानाचं नवीन गृहितकं

येरेवान-२०१६

नॅशनल गॅलरी ऑफ अर्मेनिया मधील म्युरल भित्तीचित्र कला,


कारेन मातेवोस्यान

येरेवान-१९९०

«नोरावांक २००९»


संपादक: कारेन मातेवोस्यान

येरेवान-२००९

कारेन मातेवोस्यान

अनी-शिराक च्या इतिहासातील पृष् ठे(लेख संग्रह)

येरेवान-२०१०

कारेन मातेवोस्यान

अख्तामारचा ऐतिहासिक आणि सांकृतिक वारसा.

संत एच्मीयाद्झिन – २०१२

कारेन मातेवोस्यान


अनी

एच्मीयाद्झिन – १९९७

कारेन मातेवोस्यान

ए. अवेतिस्यान

ख्रिस्ती धर्माशी संबंधीत प्रतिमा

येरेवान-१९९३

कारेन मातेवोस्यान


मोमिक

येरेवान-२०१०

अ‍ॅलेक्सी लिदोफ


अख्तला मठाची भित्तीचित्रं

येरेवान-२०१४

अर्मेनियाचा पुरातत्व वारसा
येरेवान-२०१३


Avet Avetisyan


Mesrop dpir Khizanc’i

“Holy Flower Gospel”

Yerevan-2016


पुस्तकं

TIGRAN MKRTCHYAN

 

“NEW PAGES OF THE HISTORY OF VAYOTS DZOR. THE LOCATION OF THE MONASTERY VERIN NORAVANK”

YEREVAN, 2017

मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.