Need any help? Contact Us

देणगीदार

वेबसाईटच्या देखभालीसाठी आणि वेबसाईटवरील सामुग्रीच्या संपन्नतेसाठी (पुस्तकाचं डिजिटायझेशन, भाषांतरं, वार्ता, छायाचित्र इ.) निधीची आवश्यकता लागते.


आम्ही आमच्या या दात्यांसाठी कृतज्ञता व्यक्त करु इच्छितो.


पॅट्रिक आणि लुसी जोल्फायान-येघयायान परिवार (युएसए), मार्च, २०१६.

Submit
मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.