Need any help? Contact Us

साईटचे संस्थापक


कारेन मातेवोस्यान, पीएच. डी. (इतिहास)

(अर्मेनिया)

मुख्य संपादक

लुसी जोल्फायान-येघयायान दलफेव्र, अर्मेनियन अभ्यास (युएसए)

मुख्य संपादक – इंग्लिश

इटालियन भाषांतर – फाब्रिझियो दि पाओलो

पर्शियन भाषांतर - शाहेन होवसेपियान

मराठी भाषांतर - संतोष म्हसकर


वेब साईट रचना आणि देखभाल

हरांत ओहान्यान


योगदान

लेखन संस्कृती

लुसीने तुमानयान

खाचिक हारूतुनयान

अर्सेन हारुतुनयान


म्युरल भित्तीचित्र

अनी बाबायान

अवेत अवेतिसयानमुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.